Jannie Ligthart

New ImageIk ben gestart als verpleegkundige en was werkzaam in verschillende sectoren, variërend van terminale zorg, zwerfjongeren, tot aan  revalidatie- en ouderenzorg. Veertien jaar later ben ik gaan werken in de arbodienstverlening, uitvoerend bij een arbodienst en beleidsmatig bij de overheid. Na mijn afstuderen als Arbeid en Gezondheidspsycholoog stapte ik over naar een reïntegratiebedrijf. Sinds 2003 ben ik werkzaam in mijn eigen praktijk.
Het is door mijn multidisciplinaire scholing en ruim 35 jaar werkervaring dat ik een brede en vooral ook praktische kijk heb gekregen op hoe we gezond kunnen blijven (werken). Sleutelwoord hierbij is evenwicht. Dynamisch evenwicht tussen inspanning en ontspanning en de verschillende delen in onszelf.

De wereld om ons heen verandert. Dat biedt mogelijkheden, ook al zijn er soms veranderingen die pas achteraf een 'blessing in disguise' blijken te zijn. De ontwikkeling van het vak van de GZ psycholoog is gaande de jaren een kant op gegaan die mij niet langer paste. Ik nam daarom het besluit om te stoppen als GZ psycholoog en verder te gaan als coach.*

Gaande de jaren heb ik mij niet alleen verdiept in methodieken die gericht zijn op wetenschappelijk geaccepteerde benaderingen maar ook in methodieken die uitgaan van een ander, meer energetisch en holistisch mensbeeld.
Op http://www.krachtenwelzijn.nl geef ik meer tekst en uitleg over deze andere manier van werken. Ook treft u daar aanvullende artikelen op mijn boek. Bijvoorbeeld over timemanagement en hoe het verleden ons handelen in het heden beinvloedt. Want welk mensbeeld dan ook, het gaat natuurlijk wel om dat je er praktisch iets mee kan.

Ik heb een gezonde dosis nieuwsgierigheid naar hoe mensen in elkaar zitten en de kwaliteiten die mensen in zichzelf naar voren kunnen halen om te komen tot verandering. Als coach is dat een hele waardevolle eigenschap. Mijn uitgangspunt is dat klachten een signaal zijn van een hoog spanningsniveau. Samen met de cliënt kijk ik dan ook in een eerste gesprek wat de spanningsbronnen zijn en hoe iemand met spanning omgaat.

Een deel van de ervaarde spanning is situatiegebonden en niet altijd te veranderen. Een ander deel van de spanning wordt veroorzaakt door wat iemand zelf, ongemerkt vaak, creëert. Door te ont-dekken wat de structuur is in iemands denken, wordt ook voor de cliënt duidelijker waar hij of zij zelf iets kan veranderen.
Vaak blijken mensen kwaliteiten te hebben waar zij gebruik van kunnen maken waardoor er een gewenst resultaat ontstaat. Dat ik bij dit veranderingsproces kan ondersteunen, maakt mijn vak niet alleen uitdagend maar ook inspirerend. Inspirerend omdat ik steeds opnieuw zie hoe je met relatief kleine veranderingen in denkpatronen, veel kunt bereiken.

Mijn opleiding bestaat uit:
 

- Gezondheidszorg-psychologie (Niet langer als BIG geregistreerd GZ psycholoog werkzaam, wel als coach)
- Gezondheidspsychologie
- Arboverpleegkunde
- Verpleegkunde algemeen maatschappelijke gezondheidszorg (Algemeen)
- A-Verpleegkunde

Daarnaast heb ik aanvullende opleidingen / cursussen gevolgd in onder andere:

- PSYCH-K (basis en advanced)
- Gebruik etherische oliën 
- Healing en reading
- EMDR
- Familie-opstellingen / sociaal panorama
- Intuïtief management / energiewerk
- HRV training (hartcoherentie)
- NLP-Master Practitioner 
- Docentenopleiding Raja yoga

* Dit betekent dat u voor gesprekken met mij geen verwijsbrief van een arts nodig heeft, er geen gegevens ergens worden opgeslagen (behalve voor mijzelf als werkaantekeningen gedurende het traject en een jaar na afronding) en u geen diagnose opgeplakt krijgt. Maar wel dat er met u gewerkt gaat worden om uw welzijn te vergroten en u te ondersteunen in het voorkomen van terugval in klachten.