Reïntegratie

Er zijn verschillende vormen van verzuim. Het kan goed zijn om hier onderscheid in te maken omdat sommige vormen van verzuim beter te beïnvloeden zijn dan andere. Als een medewerker zich om een voor de werkgever geldige reden afwezig is, noemen we dit wit verzuim. Wanneer er geen geldige reden is voor de afwezigheid, wordt er gesproken over zwart verzuim. Die 'zieke' medewerker heeft bijvoorbeeld een bijbaan of is thuis het huis aan het verbouwen. De gedachte dat heel veel medewerkers frauderen met ziekmelden is een vooroordeel. Slechts een heel klein percentage valt onder dit soort verzuim.

Fotolia_42144179_XS.jpgWanneer de reden voor afwezigheid twijfelachtig is, is er sprake van grijs verzuim. Het kan zijn dat de aanleiding voor het verzuim wel als legitiem wordt aangemerkt maar dat de duur van het verzuim niet als redelijk wordt ervaren. Bijvoorbeeld de extra verzuimdag voor het weekend omdat "het toch al bijna weekend is". Ook de ziekmelding vanwege doktersbezoek van een kind of vanwege andere privé-omstandigheden wordt tot het grijze verzuim gerekend. Een groot deel van het ziekteverzuim bestaat uit dit soort verzuim. Om te bepalen of dit verzuim wel of niet rechtsgeldig is, doet u er verstandig aan om de bedrijfsarts in te schakelen.

Het kan voor u echter ook een signaal zijn dat er mogelijk meer aan de hand is met deze medewerker. Wat gaat er schuil achter de afwezigheid? Helaas voelt niet iedere medewerker zich vrij om hierover met de leidinggevende in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld als er er geen goede verstandhouding tussen beide is, of als de medewerker werk en privé liever gescheiden houdt.

Geen verzuim maar ook reden voor zorg zijn de situaties waarin de medewerker wel op zijn werk verschijnt maar er met zijn hoofd niet bij is. Je zou kunnen zeggen, lichamelijk aanwezig, mentaal afwezig. Is er dan wel of geen verzuim?

Mocht u bovenstaande situaties herkennen en ondersteuning wensen voor uzelf, uw medewerkers of voor de  leidinggevenden in uw organisatie, dan kunt u contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek. Light heart at work denkt graag met u mee of zij iets voor u kan betekenen.