Individuele coaching

Een individueel traject begint met een intake. In de intake worden de problemen van uw medewerker geïnventariseerd. Indien u als werkgever of de bedrijfsarts een specifieke vraag heeft, kan dit van te voren worden aangeven. Weet wel dat informatie die u mededeelt betreffende de medewerker, in de intake naar voren zal komen. De hulpvraag van uw medewerker wordt vertaald naar een of meerdere doelen.

Fotolia_40700273_XS.jpgDe intake bestaat uit 2 sessies, een rapportage* naar de bedrijfsarts en naar u als werkgever tesamen met een voorstel voor een eventueel vervolgtraject. In dit voorstel wordt uiteengezet welke doelen er nagestreeft worden, hoe dit behaald kan worden en welk traject wordt geadviseerd. Er zijn in verschillende vervolgtrajecten mogelijk. De twee meest voorkomende zijn:

  • Kort traject - Voorkomen van verzuim
    Dit preventieve traject is vooral geschikt voor medewerkers die nog werkzaam zijn maar wel klachten ervaren. Het traject omvat maximaal 8 sessies waarbij de medewerker voldoende handvatten aangereikt krijgt om de balans te herstellen of bij te sturen. Doelstellingen zijn optimalisering van welzijn en voorkomen van verzuim. Als het traject wordt afgesloten, volgt er een eindrapportage* naar de bedrijfsarts en de werkgever.
  • Lang traject - Weer aan het werk
    Dit traject is geschikt voor medewerkers die inmiddels verzuimen of bijna verzuimen. De balans is al langer verstoord en de klachten waar de medewerker last van heeft, zijn intenser geworden. Dit traject omvat maximaal 14 sessies waarbij reïntegratie naar eigen werkplek en voorkomen van terugval in klachten een belangrijk onderdeel vormt. Normaliter is er rond de 7e sessie een evaluatie met rapportage* voor de bedrijfsarts. Als het traject wordt afgesloten, volgt er een eindrapportage* naar de werkgever en de bedrijfsarts.


Wij denken graag met u en uw medewerkers mee. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie.

* Daar waar wordt aangegeven dat er rapportages worden verstuurd naar de werkgever en /of bedrijfsarts is dit altijd met inachtneming van de rechten op privacy van de medewerker.