EMDR

Fotolia_40526083_XS.jpgEMDR is de afkorting voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Het is een techniek waarbij die ingezet wordt om intense herinneringen aan schokkende of krenkende ervaringen te verwerken. Bij deze techniek wordt een  externe zintuiglijke prikkel (bijvoorbeeld het maken van oogbewegingen, maar ook luisteren naar geluiden via een koptelefoon of het concentreren op zachte aanrakingen op de knieën of handen) aangeboden terwijl de cliënt geconcentreerd is op een bepaalde herinnering. Men verklaart de werking van deze techniek vanuit de gedachte dat hierdoor in het brein een conflict in aandachtsfocus ontstaat waardoor het ontstane neurale patroon wordt verstoord. EMDR is effectief bij post traumatische stresstoornissen (PTSS), maar ook bij uiteenlopende andere psychische klachten als faalangst, spanningen, somberheid en burn-out.

De landelijke stuurgroep multidisciplinaire richtlijnen in de GGZ bepaalde dat EMDR, evenals cognitieve gedragstherapie, de aanbevolen therapie is voor het behandelen van psychotrauma.

EMDR staat niet op zichzelf. Daarmee bedoelen wij bij Light heart at work dat eerst tijdens een intake in kaart wordt gebracht of deze benadering voor u / uw klachten het meest geschikt is. Als er sprake is van een trauma als een auto ongeluk, is dit namelijk van een andere orde dan een trauma met langdurig seksueel geweld. Dit laatste vraagt een intensievere begeleiding en is daardoor niet altijd geschikt voor een kortdurend coachingtraject.

Het is vooraf moeilijk te bepalen hoeveel sessies nodig zijn om een gewenst effect te bereiken. Onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer 90% van de mensen geen PTSS meer heeft na drie EMDR-sessies van 90 minuten. Voor deze techniek worden dan ook altijd dubbele sessies gepland.